Општина Пећинци

Општина Пећинци се налази на 25 км северозападно од Београда и 15 км од међународног аеродрома „Никола Тесла“, а кроз северни део општине пролази ауто-пут „Е-70“ који је крак „Коридора 10“. Општина је установљена 1960. године од периферних делова бивших срезова Рума, Стара Пазова и Земун. На истоку, општина Пећинци се граничи са београдским подручјем, на североистоку са општином Стара Пазова, на северу и западу са општином Рума, а на југу границу чини река Сава и специјални резерват природе Обедска бара. Општина Пећинци има око 20.000 становника у укупно 15 насеља. Aдминистративни центар општине, где су смештене локалне јавне институције и установе је у Пећинцима, који су друго место по величини, а највеће насеље су Шимановци који су лоцирани најближе престоници Србије.